BOSCAFF d.o.o. | Sirova kava | Instant kava | Uvoz kave |
| početna | e-mail | english |
BOSCAFF d.o.o. | Sirova kava | Instant kava | Uvoz kave |

KAVA - NAPITAK KOJI JE OSVOJIO SVIJET
Pradomovinom kave smatra se Afrika i to pokrajina Kaffa, područje nekadašnje Abesinije, današnje Etiopije, po čijem imenu i dobiva naziv. Kultivirani uzgoj vezuje se uz arapske zemlje gdje je sredinom 15. stoljeća prvi puta zabilježeno uživanje u napitku koji danas osvaja cijeli svijet, a u samoj Europi je prisutan od 17. stoljeća.
Od više poznatih vrsta drveta kave samo se dvije upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, to su: Coffea arabica i Coffea canephora L, poznatija kao Robusta, čijih se nekoliko tipova kultivirano uzgaja i prerađuje.

Boscaff d. o. o.
uvozi sirovu kavu Arabicu i Robustu iz više zemalja u Aziji i Africi gdje posluje putem izdvojenih ureda u Ghani i Obali Bjelokosti.

Među najpoznatijim vrhunskim tipovima i vrstama s kojima posluje su:
:: Kenya ::
:: Ivory Coast ::
 
:: Ghana ::
:: RCA ::
   

Cameroun, Madagascar, Vietnam i dr.

INSTANT KAVA - "PRAVA LAŽNA KAVA"
Nasuprot klasičnoj pripremi kave, instant kava jest jednostavna metoda pripreme jednako vrijednog napitka koja ide u korak s potrebama suvremenog društva i užurbanog načina života. Proces izrade instant kave postupno se usavršava od kraja 19. stoljeća. Suvremenom metodom koja se temelji na zamrzavanju i dehidraciji ekstrakta nastaju brojni oblici instant kave.

Boscaff d. o. o. bavi se uvozom i prodajom svih vrsta instant kave:
Aglomerirane instant kave, Spray dried i Liofilizirane instant kave (Freeze dried)
 
te kave bez kofeina.
BOSCAFF d.o.o. | Sirova kava | Instant kava | Uvoz kave |
:: BOSCAFF - footer
:: BOSCAFF COFFEE ::
(c) Boscaff 2011
boscaff@boscaff.hr
+385 (0)98 944 69 75